Studier av tragiska livsöden satte spår i måleriet
MÖTET(DE TVÅ SYSTRARNA)
olja på duk
152 x 100 cm
Barcelona 1902
Eremitaget, S:t Petersburg
l´entrevue (les deux soeurs)
1902: I målningen har han medvetet flätat samman färgtraditionens olika trådar för att förena dem till en konsekvent syntes. Figurernas pose och deras hållning är avledda från den kristna konstens ikonografi. Blått är också den symboliska färgen för Maria, Guds moder.

De båda kvinnorna bär huvor av en typ som ofta dyker upp i Picassos målningar från denna tid. Dessa huvor var en del av fängelsedräkten för fångarna på kvinnofängelset S:t Lazare i Paris, dit Picasso fått tillträde 1901 genom en läkares hjälp. Fängelsebyggnaden utgjordes till största delen av ett kloster från 1600-talet, och nunnorna i "Den helige Josefs orden" fungerade som fängelsets väktare. Tröstlösheten i detta fängelse och de livsöden som fanns där gav ett djupt intryck på den unge Picasso. Upplevelsen av S:t Lazares värld har satt tydliga spår även i flera av hans mor- och barnmålningar.