Blindhet symbolik för närvaron av spiritualism

DEN BLINDES MÅLTID
olja på duk
95,3 x 94,6 cm
Barcelona hösten 1903
the Metropolitan Museum of Art, New York
le repas d´aveugle
1904: Excentricitet och centralitet utgör formen under denna tid. Den blinde mannen har nästan trängts ut till bildens högra kant, men hans onaturligt långa armar sträcker sig ut över bordet så att han gör intryck av att behärska och omsluta hela den övriga bildytan. Den blå färgens radikala monokromi ställs mot ett allt intensivare arbete med formförvridningar.

Vissa ytor i målningen korresponderar med varandra. De ljust tonade fälten på den blindes hals återkommer i bordsskivan medan klädernas ljusare blå former motsvaras av väggens ytor i bakgrunden.

Monokromin är ett kännetecken för sekelskifteskonsten. Impressionister, symbolister och till och med klassicister använde sig alla av detta stilmedel.