Picassos mest betydande grafiska blad
DEN TORFTIGA MåLTIDEN
etsning på zinkplåt
46,5 x 37,6 cm
Paris, hösten 1904
1:a uppl. 15-20 st
2:a uppl. 250 st
le repas frugal 1904: Här har han förfinat de överdrivna, nästan skelettliknande formerna på figurerna. Det är inte bara deformeringen som ger den monokroma tyngden dess kraft utan även symboliken i de isolerade figurerna med sina gester och poser. Detta är hans mest betydande, tidiga grafisk blad med titeln "Den torftiga måltiden". Bilden visar ett fattigt par som delar en enkel måltid bestående av vin och bröd. Picassos senare verk inom den blå perioden visar på ett djupare känslouttryck. De tunna armarna och de överdrivet långa, spretande fingrarna är direkta influenser från El Greco, grekisk-spansk målare (1541-1614). Picasso använder sig av strecketsningens teknik lika konsekvent som de olika nyanserna av en och samma färg i målningarna och ställer sammetssvarta fält mot mattgrå och strålande ljusa partier.