Projektutbildning

Vi anpassar vår projektutbildning efter de behov som finns. Det betyder att övningar och exempel anpassas till verksamheten och deltagarnas bakgrund.  Utbildningen anpassas också till företagsspecifika projektmodeller och processer.

Här bredvid ges några exempel på hur utbildningen kan utformas:

Grundläggande projektutbildning  - En grundutbildning för de som ska arbeta i projekt omfattande: Definition av projekt, att arbeta i projekt, målformulering, projektplanering, uppföljning, riskanalys, avslut.

Projektledarutbildning - Grundläggande utbildning med fokus på det som krävs för att leda projekt.

Projektstyrning för ledningsgruppen. – Hur kan projektarbetet bli effektivare? Hur ska prioriteringarna göras? Vi visar på metoder och arbetssätt. 

Projektmodellen ger organisationen ett gemensamt språk och ökad tydlighet i projekten.