En dominerande monokrom färgsättning
le vieux guitariste aveugle

celestina


Den gamle blinde gitarrspelaren, the Art Institute of Chicago

Celestina,
Musée Picasso, Paris
1901-1904: Under Picassos blå period har målningarna en dominerande monokrom färgsättning. Hans bilder var svårmodiga och glädjelösa, vilket resulterade i att de inte blev populära varken bland publik eller köpare.

1901 begick hans vän Casagemas självmord i Paris. Picasso behandlar vännens död i flera bilder och flyttar in i dennes ateljé på 130, Boulevard de Clichy. Picasso själv målade hela sin ateljé blå på Boulevard de Clichy. Sedan ägnade han sig åt att studera färgsymboliken. Vissa motiv och former återkommer i flera av målningarna och repertoaren är snäv. Det är män och kvinnor som sitter vid bord; ensamma eller parvis, ihopkrupna figurer, måltidsscener, människor som lutar huvudet i händerna eller håller armarna korsade mot överkroppen.

1902 flyttar Picasso till Barcelona och hyr en ateljé på Calle Nueva 6 (nuvarande Calle Conde del Asalto 10). Där gör han bland annat sin första skulptur Sittande kvinna i brons. Det var inte endast impulserna från Paris och dess miljöer som var utslagsgivande för den blå perioden, dessa kompletterades i hög grad av starka influenser från den spanska kulturen. En följd av revolutionen 1868 i Spanien blev bland annat att de sociala bristerna och orättvisorna visualiserades i den spanska konsten.

Picasso är mästare på att förstärka målningar med kontraster. Etsningen "Den torftiga måltiden" kom till 1904 och hör till 1900-talets stora grafiska mästerverk. Här ställer han sammetssvarta fält mot matt grå och intensiva ljusa partier. Det är inte bara deformeringen som ger den monokroma tyngden dess kraft utan även symboliken i de isolerade figurerna med sina patetiska gester och poser. 1904 flyttar Picasso tillbaka till Paris och får tag på en ateljé på 13, Bateau-Lavoir.

Ledmotiv under dena tid är omfamningen, moderna och barnet och den hopkurade kroppsställningen. Bakgrundernas stora och avståndsskapande släta ytor, den klara struktureringen reducerad till det allra nödvändigaste och den enhetliga kontureringen passar till figurernas isolering och är alltså innehållsmässigt motiverade. Men Picassos intresse gäller ändå i ökande grad något annat och mer. Konturernas linjära utformning har nu en nästan dekorativ karaktär. Han arbetar sig igenom formens olika skepnader. Vi börjar ana en övergång till något nytt.