I Picassos målningar är ödet privat och isolerat
FRAMBESVÄRJELSE(Casagemas begravning)
olja på duk
150,5 x 90,5 cm
Paris, sommaren 1901
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
evocation
1901: Picassos vän Carlos Casagemas begår självmord i Paris. Samma år börjar Picasso att bearbeta denna händelse och sitt eget förhållande till den döde vännen i flera målningar. Alla dessa bilder är djupt symboliska.

Bilden till vänster visar den döde Casagemas i en allegorisk framställning av själva begravningsritualen, omgiven av figurer skildrade på ett symboliskt sätt från det lösaktiga och syndiga livet i Montmartre. Picasso förde själv ett hektiskt bohemliv under hans tidiga vistelser i Paris. Casagemas död kom i Picassos ögon att åskådligöra de tvivelaktiga sidorna av denna levda protest riktad mot livets och konstens tomma konventioner. Temat tidig död, tvivel om den egna kallelsen och självmord beskrev även en livskänsla som spelade en framträdande roll i den tidens kulturliv.