Temat var återkommande socialt utstötta figurer
LIVET
olja på duk
196,5 x 128,5 cm
Barcelona våren och sommaren 1903
the Cleveland Museum of Art, Cleveland
la vie
1903: Detta är den blå periodens viktigaste verk! Den är en sammanfattning av Picassos skapande överhuvudtaget under denna fas. Bilden visar två figurgrupper - ett ungt par och en mor med ett sovande spädbarn i famnen - skilda åt av bildens halva bredd. Mellan dem ser man två bilder placerade mot väggen i bakgrunden. Den undre bilden visar en hopkrupen, böjd figur med huvudet stött mot knäna. Den övre bilden skildrar en man och en kvinna i en hopkrupen omfamning. Här är ingengting vad det verkar vara, varken rum, figurer eller handling. Ingen ögonkontakt finns, alla ser förbi varandra och ser sorgset in i tomheten. Sceneriet är overkligt, motsägelsefullt och oförklarligt och den blå färgen anslår en oroväckande hotfull ton. Flera av den blå periodens kompositioner och motiv sammanstrålar och förstärks här. Omfamningen, den hopkurade kroppsställningen och modern och barnet ingår ofta i motivrepertoaren under åren 1900-1904.