Projektledning & utbildning

Projektledning
Vi har erfarenhet från små och stora projekt inom produktion, produktutveckling och administration. Vi har också arbetat med fram-
tagning av strukturerade produktutvecklingsmodeller och processer i flera företag. Vi erbjuder projektledarhjälp i utvecklingsprojekt.

Projektutbildning
Vi har ställt samman ett projektutbildningspaket som bygger på enkel, handfast och synlig metodik. Vi har projektutbildning för projektledare, projektdeltagare och ledningsgrupper. Vi skräddarsyr utbildningen efter behov. I alla utbildningar varvas teori med praktik och är det möjligt arbetar vi med verkliga projekt.

Utbildningar Läs mer

Det japanska tecknet för Kaizen, ständiga förbättringar. Vi har stor erfarenhet av Kaizen-, Lean- och kvalitetsarbete i produktion och administration.